img1 img2 img3 img4 img5

O NAMA

Na pet kilometara od regionalnog centra Šumadije, grada Kragujevca, u naselju Grošnica, 1994 godine, sa malim sredstvima i četri zaposlena radnika uz angažovanje cele porodice Stevanović, osnovana je firma SZTR “Budućnost”, koju je činila prerada mesa i jedan maloprodajni objekat.
Na trogodišnjicu firme, 1997. godine otvara se klanica, koja sa već postojećom preradom čini jedinstvenu celinu.
Firma je od 2005. godine orgonazovana kao društvo sa ograničenom odgovornošću i nalazi se sto posto u privatnom vlastnistvu porodice Stevanović. Osnovna delatnost firme je proizvodja mesa i mesnih prerađevina.

Klanica i prerada mesa “Budućnost” poseduje i 6 maloprodajnih objekata na teritoriji Grada Kragujevca.
Paralelno sa otvaranjem maloprodajnih objekata, a zbog povećane potražnje za proizvodima klanice i prerade mesa “Budućnost”, u okviru preduzeća je u maju 2011. godine otvoren nov proizvodni pogon za preradu mesa, po najsavremenijim standardima.
Zahtevi tržišta nalažu visok kvalitet naših proizvoda. Kontrola kvaliteta podrazumeva stalni veterinarsko-sanitarni, hemijski i mikrobiološki nadzor u ovlašćenim laboratorijama. Pored toga, u sklopu klanice su stalno zaposlena i dva Doktora veterinarske medicine.
U novom pogonu stalno su zaposleni dva Dipl. ing. prehrambene tehnologije

koji nadgledaju i upravljaju procesom proizvodnje.
Od februara 2010. godine, firma ima implementiran HACCP sistem, a od aprila 2010. i sistem ISO 900:2008.
Poštovanje proizvođačke i higijenske prakse, doprinelo je primeni HACCP sistema u punom obliku.
Izgradnjom novog objekta stvoreni su uslovi da se dnevni obim proizvodje povećava, tako da od starog pogona koji je imao kapacitet od 1 tone prerađevina dnevno, novi pogon ima kapacitet 7-10 tona prerađevina dnevno.
Danas preduzeće “Budućnost” ima 115 radnika u stalnom radnom odnosu.
“Budućnost” već godinima ostvaruje uspešnu saradnju sa veleprodajama, trgovinama, hotelima i restoranima, ali i ustanovama kao što su škole, bolnice i obdaništa...